Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach

Menu

Nagłówek

Nawigacja

Lokata długoterminowa KASKADA to forma pomnażania oszczędności. Posiadaczami rachunku KASKADA mogą być osoby fizyczne. Lokatę zakłada się na okres 10 lat, z możliwością przedłużenia na kolejny zadeklarowany okres. Z rachunku KASKADA nie można dokonywać częściowych wypłat w trakcie okresu umownego, można jednak w każdym czasie zerwać umowę i wykorzystać zgromadzone środki, należy jednak pamiętać że odsetki za 12 miesięcy poprzedzających dzień zerwania umowy naliczane są w wysokości 75% stopy umownej.

Pierwsza minimalna wpłata warunkująca otwarcie rachunku KASKADA wynosi 50 zł. Kolejne wpłaty na rachunek można dokonywać w dowolnym czasie i dowolnej wysokości, lecz nie mniej niż 5 zł. Wkłady gromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej obowiązującej dla rachunków KASKADA i uzależnione są od wysokości stopy redyskonta weksli. 

Kursy walut

Dane z dnia: 2022-09-30
1 CHF5.1200[kurs w górę]+0.0490
1 EUR4.8637[kurs w górę]+0.0490
1 GBP5.4331[kurs w górę]+0.0475
1 USD5.0328[kurs w dół]-0.0053

Banery

Sekcja kontaktowa

  • Logo

Ludowy Bank Spółdzielczy z siedzibą w Obornikach, przy ulicy Powstańców Wlkp. 5, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000081556, Regon nr 000505757, NIP 787-00-00-068. SWIFT/BIC: GBWCPLPP

Licencja: CC BY 3.0

projekt i wykonanie: extranet