Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach

Menu

Nagłówek

Menu

Nawigacja

Lokata długoterminowa KASKADA to forma pomnażania oszczędności. Posiadaczami rachunku KASKADA mogą być osoby fizyczne. Lokatę zakłada się na okres 10 lat, z możliwością przedłużenia na kolejny zadeklarowany okres. Z rachunku KASKADA nie można dokonywać częściowych wypłat w trakcie okresu umownego, można jednak w każdym czasie zerwać umowę i wykorzystać zgromadzone środki, należy jednak pamiętać że odsetki za 12 miesięcy poprzedzających dzień zerwania umowy naliczane są w wysokości 75% stopy umownej.

Pierwsza minimalna wpłata warunkująca otwarcie rachunku KASKADA wynosi 50 zł. Kolejne wpłaty na rachunek można dokonywać w dowolnym czasie i dowolnej wysokości, lecz nie mniej niż 5 zł. Wkłady gromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej obowiązującej dla rachunków KASKADA i uzależnione są od wysokości stopy redyskonta weksli. 

Kursy walut

Dane z dnia: 2021-10-24
1 CHF4.2899[kurs w dół]0.0000
1 EUR4.5930[kurs w dół]0.0000
1 GBP5.4461[kurs w dół]0.0000
1 USD3.9449[kurs w dół]0.0000

Banery

  • Logo

Ludowy Bank Spółdzielczy z siedzibą w Obornikach,
przy ulicy Powstańców Wlkp. 5,
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000081556,
Regon nr 000505757,
NIP 787-00-00-068.
SWIFT/BIC: GBWCPLPP

Licencja: CC BY 3.0

projekt i wykonanie: extranet