Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach

Menu

Nagłówek

Nawigacja

 • Tarcza antykryzysowa

Program wsparcia dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw

Drodzy Klienci,
Rząd za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), aby chronić polskie firmy, uruchomił Program wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w którym trafi do nich aż 75 mld złotych.
Program będzie polegał na wypłacaniu przedsiębiorcom, za pośrednictwem Banku, subwencji z PFR, które w części będą mogły być umorzone. Aby uzyskać subwencję, każdy przedsiębiorca MUSI złożyć WNIOSEK W BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ!!!

Z programu będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

 • na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegają z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,
 • odnotowały spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

Celem finansowania jest bieżąca działalność, w tym bieżące koszty obsługi finansowania zewnętrznego, zakup urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Środki w ramach Programu zostały podzielone następująco:

 1. Tarcza Finansowa PRF dla Mikrofirm o wartości 25 mld zł („Tarcza Finansowa dla Mikrofirm”) -  https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-mikrofirm.html
  • dla firm zatrudniających do 9 pracowników, których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR,
  • wysokość subwencji zależna jest od liczby zatrudnionych i skali spadku przychodów,
  • wysokość zwrotu subwencji (od 25% do 100%) będzie zależna od faktu prowadzenia działalności i skali redukcji zatrudnienia
 2. Tarcza Finansowa PFR dla MŚP o wartości 50 mld zł („Tarcza Finansowa dla MŚP”) https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-malych-i -srednich-firm.html
  • dla firm zatrudniających od 10 do 250 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR,
  • wysokość subwencji (max 3,5 mln zł) uzależniona od wielkości przychodów 2019 roku oraz skali spadków przychodów,
  • subwencja może być umorzona w wys. do 75% m.in. w zależności od kontynuacji działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia.

JAK JUŻ WSPOMNIELIŚMY, PROGRAM BĘDZIE OBSŁUGIWANY WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ. TO OZNACZA, ŻE PRZEDSIĘBIORCA, ABY MÓC ZŁOŻYĆ WNIOSEK W PROGRAMIE MUSI BYĆ UŻYTKOWNIKIEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ.


Start programu planowany jest jeszcze w kwietniu 2020 r.! Terminy składania wniosków oraz szczegółowe zasady programu utrzymamy po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na realizację Programu. 
Na naszej stronie internetowej będą na bieżąco umieszczane najnowsze szczegóły dotyczące Programu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

 

Kursy walut

Dane z dnia: 2020-10-22
1 CHF4.2802[kurs w dół]0.0000
1 EUR4.5869[kurs w dół]0.0000
1 GBP5.0472[kurs w dół]0.0000
1 USD3.8706[kurs w dół]0.0000

Banery

 • Logo

Ludowy Bank Spółdzielczy z siedzibą w Obornikach,
przy ulicy Powstańców Wlkp. 5,
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000081556,
Regon nr 000505757,
NIP 787-00-00-068.
SWIFT/BIC: GBWCPLPP

Licencja: CC BY 3.0

projekt i wykonanie: extranet