Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach

Menu

Nagłówek

Menu

Nawigacja

Usługa SMS

Ludowy Bank spółdzielczy w Obornikach udostępnił usługę SMS, która zapewnia stały dostęp do informacji o stanie środków na koncie Klienta.
Komunikacja klienta z Bankiem odbywa się poprzez krótkie wiadomości tekstowe wysyłane w obu kierunkach jako żądanie klienta lub wynik operacji bankowych na rachunku klienta. Posiadacz rachunku sam wybiera rodzaj informacji, które chce otrzymywać. Istnieje możliwość wyboru opcji automatycznej lub wygenerowania wiadomości na żądanie klienta.

Opcja automatyczna:

 • Operacje uznania, wolne środki  - wysyłka na bieżąco wiadomości sms, gdy na rachunku wystąpi uznanie. W treści wiadomości znajduje się kwota operacji oraz informacja o wolnych środkach.
 • Operacje obciążenia, wolne środki  - wysyłka na bieżąco wiadomości sms, gdy na rachunku wystąpi uznanie. W treści wiadomości znajduje się kwota operacji oraz informacja o wolnych środkach
 • Wolne środki Harmonogram - wysyłka SMS raz dziennie o wolnych środkach wg. harmonogramu.
 • Wolne środki zmiana - wysyłka SMS o wolnych środkach po każdej zmianie salda rachunku.
 • Blokada - wysyłanie na bieżąco wiadomości o nowych blokadach kartowych (np. w przypadku zapłaty kartą płatniczą w sklepie, lub wypłaty z bankomatu). W treści wiadomości znajduje się kwota operacji.
 • Blokady - wolne środki - W treści wiadomości znajduje się kwota operacji oraz informacja o wolnych środkach na rachunku po dokonaniu transakcji lub wypłacie z bankomatu.
 • Spłata raty -  wysłana zostanie informacja SMS przypominająca o spłacie kredytu.
 • Zapadalność lokaty - wysłana zostanie informacja SMS przypominająca o zbliżającym się terminie końca lokaty.

Opcja na żądanie Klienta:

Na żądanie Posiadacza rachunku system informatyczny za pośrednictwem usługi SMS dokona odpowiedzi na zadane pytanie. Każda wiadomość zawiera modulo klienta oraz hasło PIN przyporządkowane do telefonu, hasło PIN jest nadawane przez system w formie indywidualnego kodu wysyłanego na numer telefonu podany we wniosku. Komenda SMS musi zostać wysłana na numer 3838.

Schemat pytania

Komenda SMS zawiera Prefix_Banku(spacja)MODULO#PIN#ZAPYTANIE

(np. 9055 1234567#1234#SB) gdzie:

 • Prefiks_Banku - numer kierunkowy banku w usłudze telekomunikacyjnej 9055,
 • modulo - oznacza siedmiocyfrowy numer klienta,
 • PIN -nadawane i przekazywane klientowi przez system 4 cyfrowe hasło,
 • NRB - oznacza pełny numer rachunku bankowego,
 • zapytanie to rodzaj oczekiwanej odpowiedzi.

Dostępne zapytania to:

                Pytanie o wolne środki/saldo na kontach:

 • S - wolne środki/salda wszystkich rachunków,
 • SB- wolne środki/salda rachunków bieżących,
 • SK - salda rachunków kredytowych,
 • ST - salda rachunków terminowych,
 • SR#<NRB>- wolne środki wybranego rachunku,

Pytanie o oprocentowanie rachunków:

 • O - oprocentowanie wszystkich rachunków,
 • OB -  oprocentowanie rachunków bieżących,
 • OK - oprocentowanie rachunków kredytowych,
 • OT- oprocentowanie rachunków terminowych,
 • OR#<NRB> - oprocentowanie wybranego rachunku,

Pytanie o ostatnie operacje na rachunku:

 • W - operacje wszystkich rachunków,
 • WB - operacje rachunków bieżących,
 • WK - operacje rachunków kredytowych,
 • WT - operacje rachunków terminowych,
 • WR#<NRB> -  ostatnie operacje wybranego rachunku,
 • zmiana hasła PIN  MODULO#(aktualny-)PIN#P#(nowy-)PIN

Bank pobiera opłatę za czynności związane z SMS, w wysokości określonej w taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe.

Kursy walut

Dane z dnia: 2019-10-23
1 CHF3.8887[kurs w górę]+0.0036
1 EUR4.2778[kurs w dół]-0.0014
1 GBP4.9449[kurs w dół]-0.0251
1 USD3.8473[kurs w górę]+0.0065

Banery

 • Logo

Ludowy Bank Spółdzielczy z siedzibą w Obornikach,
przy ulicy Powstańców Wlkp. 5,
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000081556,
Regon nr 000505757,
NIP 787-00-00-068.
SWIFT/BIC: GBWCPLPP

Licencja: CC BY 3.0

projekt i wykonanie: extranet