Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach

Menu

Nagłówek

Nawigacja

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR        

Linia RR na inwestycje w rolnictwie i rybactwie

 • okres kredytowania – do 15 lat
 • przeznaczenie – zakup,budowa,przebudowa,remont budynków służących do produkcji rolnej, zakup lub instalacja maszyn, urządzeń, wyposażenia, zakup użytków rolnych w części nie przekraczającej 10% łącznej kwoty nakładów do poniesienia, zakładanie lub wyposażenie sadów, wyposażenie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, budowa ujęć wody, zakup komputerów i oprogramowani służących ułatwieniu prowadzenia działalności rolniczej oraz inwestycje w rybactwie.

Linia Z na zakup użytków rolnych ( z pomocą de minimis)

 • okres kredytowania – do 15 lat
 • przeznaczenie – zakup użytków rolnych o przeznaczeniu na cele rolnicze

Linia PR na inwestycje w przetwórstwie

 • okres kredytowania – do 15 lat
 • przeznaczenie –  budowa, remont, modernizacja budynków lub budowli, zakup, instalacja maszyn i urządzeń do magazynowania, przygotowania do przetwarzania i przetwarzania produktów rolnych, zakup komputerów, środków transportu w tym specjalistycznych, zakup środków trwałych związanych z wdrażaniem procedury systemów zarządzania jakością.

Linia  inwestycyjna K01 na wznowienie produkcji

 • okres kredytowania – do 4 lat
 • przeznaczenie – wznowienie produkcji  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Linia  obrotowa K02 na wznowienie produkcji

 • okres kredytowania – do 4 lat
 • przeznaczenie – wznowienie produkcji  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Linia MRcsk  na zakup użytków rolnych przez młodych rolników

 • okres kredytowania – brak maksymalnego okresu kredytowania, minimalny 5 lat
 • przeznaczenie – zakup użytków rolnych w celu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego do powierzchni nie większej niż 300 ha.

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Banku.
Gwarantujemy sprawną i miłą obsługę.
Oferujemy pomoc przy wypełnianiu dokumentów.

Kursy walut

Dane z dnia: 2024-05-19
1 CHF4.3302[kurs w dół]0.0000
1 EUR4.2685[kurs w dół]0.0000
1 GBP4.9790[kurs w dół]0.0000
1 USD3.9363[kurs w dół]0.0000

Banery

Sekcja kontaktowa

 • Logo

Ludowy Bank Spółdzielczy z siedzibą w Obornikach, przy ulicy Powstańców Wlkp. 5, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000081556, Regon nr 000505757, NIP 787-00-00-068. SWIFT/BIC: GBWCPLPP

Licencja: CC BY 3.0

projekt i wykonanie: extranet