Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach

Menu

Nagłówek

Menu

Nawigacja

Kredyt mieszkaniowy

Cechy produktu

 • długi okres kredytowania nawet do 30 lat
 • spłaty w ratach równych lub malejących
 • ubezpieczenie brakującego wkładu własnego
 • indywidualne podejście do każdego klienta
 • proste procedury   

"Mieszkanie dla Młodych"

Dla kogo ?

Kredyt mieszkaniowy "Mieszkanie dla Młodych" to rządowy program wsparcia osób w wieku do 35 lat ( w przypadku małżeństw liczy się wiek   młodszego małżonka) – warunek nie dotyczy nabywców, którzy na dzień złożenia wnioskuwychowują przynajmniej troje dzieci;

Nabywca aby uzyskać dofinansowanie wkładu własnego musi spełnić następujące podstawowe warunki,potwierdzone złożeniem odpowiednich oświadczeń i dokumentów:

 • do dnia ustanowienia lub przeniesienia na jego rzecz prawa własności (lub spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania), Nabywca z wyjątkiem rodzin wychowujących przynajmniej troje dzieci) nie był:
 • właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
 • osobą , której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, któregoprzedmiotem jest lokal mieszkalny lub do jednorodzinny
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku ,jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

Na jaki cel?

 1. nabywane mieszkanie służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy
 2. powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza :
 • 75  m2 dla lokal mieszkalnego a dla domu jednorodzinnego 100 m2
 • 85  m2 dla lokalu mieszkalnego a dla domu jednorodzinnego 110m2 w przypadku gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje dzieci.
 1. cena zakupu mieszkania  lub wkład budowlany nie przekracza  kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków  mieszkalnych, obowiązującego  w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz:
 • współczynnika 1,1 -  dla nowo wybudowanego mieszkania, które jest po raz pierwszy zasiedlane przez Nabywcę,
 • współczynnika 0,9 – w pozostałych przypadkach
 1. kredyt jest przeznaczony na sfinansowanie nabycia mieszkania, zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym;
 2. środki kredytu finansują co najmniej 50% ceny nabywanej nieruchomości lub wkładu budowlanego;
 3. wymagany okres, na jaki kredyt jest udzielony to co najmniej 15 lat;
 4. kredyt jest udzielony w walucie polskiej

Jakie będzie dofinansowanie wkładu własnego ?

Kwota dofinansowania wkładu własnego:

 • 30% dla małżeństw i osób samotnych które wychowują troje lub więcej dzieci,
 • 20% dla małżeństw i osób samotnych, które wychowują  dwoje dzieci,
 • 15% dla małżeństw i osób samotnych, które wychowują jedno dziecko,
 •  10% dla małżeństw i osób samotnych - bezdzietnych.

 Przyznane dofinansowanie wkładu własnego Bank wypłaci:

 1. przed lub po zawarciu umowy ustanowienia lub przeniesienia własności( lub spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania) – w przypadku mieszkań już oddanych do użytkowania;
 2. Jako ostatnią transzę należności nabywcy wobec dewelopera/spółdzielni mieszkaniowej (inwestycje w toku tj. realizacja świadczeń Nabywcy w ramach harmonogramu na podstawie umowy deweloperskiej/ umowy o budowę lokalu).

Wypłata środków następuje po złożeniu przez Nabywcę wniosku o wypłatę dofinansowania wkładu własnego i może być dokonana wyłącznie w roku, który został wskazany przez Nabywcę we wniosku  o udzielenie dofinansowania wkładu własnego, jako rok planowanej wypłaty.

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Banku.
Gwarantujemy sprawną i miłą obsługę.
Oferujemy pomoc przy wypełnianiu dokumentów.

Kursy walut

Dane z dnia: 2020-09-30
1 CHF4.1878[kurs w dół]-0.0282
1 EUR4.5268[kurs w dół]-0.0229
1 GBP4.9560[kurs w dół]-0.0561
1 USD3.8658[kurs w dół]-0.0425

Banery

 • Logo

Ludowy Bank Spółdzielczy z siedzibą w Obornikach,
przy ulicy Powstańców Wlkp. 5,
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000081556,
Regon nr 000505757,
NIP 787-00-00-068.
SWIFT/BIC: GBWCPLPP

Licencja: CC BY 3.0

projekt i wykonanie: extranet