Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach

Menu

Nagłówek

Nawigacja

Historia Ludowego Banku Spółdzielczego w Obornikach

Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach działa na rynku usług finansowych od 150 lat, należy do grona najstarszych banków spółdzielczych w Wielkopolsce.

W 2023 roku Bank obchodzi jubileusz 150-lecia. To dzięki klientom, instytucjom współpracującym, członkom Banku możemy świętować tak duży jubileusz.  

W tak długim okresie istnienia Banku różne były jego losy, tak jak różne były wydarzenia dziejowe wpływające na losy kraju, regionu czy też naszego miasta, w którym Bank został powołany do życia. W okresie tym, Bank nasz podobnie jak cała spółdzielczość bankowa przeżywał wzloty i upadki.To, że przetrwał wiele burz dziejowych, przypisać należy temu, że powołany został nie "z odgórnych nakazów", lecz w wyniku spontanicznego działania ludzi świadomych podejmowanego celu.

Czynniki ekonomiczne skłaniające ludność polską pod zaborem pruskim do tworzenia włsanych organizacji finansowych i gospodarczych były w okresie nasilonej polityki germanizacyjnej nierozerwalnie związane z walką o zachowanie polskości tych ziem.
Idąc za przykładem działaczy Związku Spółdzielni Zarobkowych oraz podejmując patriotyczne wyzwanie samoobrony przed konkurencją niemiecką, a szczególnie za staraniem Patrona księdza Augustyna Samarzewskiego obywatele ziemi obornickiej podjęli działania mające na celu utworzenie w Obornikach Banku Ludowego.

Za datę powstania Banku Ludowego w Obornikach, którego tradycje kontynuuje nasz Bank Spółdzielczy uważa się dzień 6 czerwca 1873 roku. Miało to miejsce w okresie dwóch lat od powołania w Poznaniu Związku Spółek Zarobkowych Polskich na Wielkie Księstwo Poznańskie i Prusy Zachodnie, późniejszy Związek Spółek Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu.Powstanie Banku było nie tylko wyborem celu, ale i nakazem chwili dla światłych obywateli naszego miasta, którzy widzieli potrzebę organizowania lokalnej społeczności do samoobrony ekonomicznej przed germanizacją i uciskiem pruskiego zaborcy. Dzięki temu możemy się cieszyć, że Bank nasz przetrwał i zapisał się na kartach historii naszego miasta.

Historię Banku możemy podzielić na kilka okresów:

 • od chwili powstania w 1873 roku do 1897 roku - powolny rozwój Banku z okresami zastoju i stagnacji,
 • od 1897 roku do 1914 roku okres ten charakteryzuje się dynamicznym rozwojem Banku,
 • lata 1914-1918 w okresie I wojny światowej prowadzenie ograniczonej działalności,
 • lata 1919-1939 okres międzywojnia, mimo ogólnego kryzysu ekonomicznego w latach 30-tych Bank systematycznie się rozwijał osiągając stabilną kondycję,
 • lata 1939-1945 okres okupacji hitlerowskiej - Bank przejęty przez okupanta prowadzi ograniczoną działalność aż do czerwca 1942 roku, a następnie postawiony zostaje w stan likwidacji przez Zarządcę Komisarycznego Rudolfa Schwartza i wykreślony z rejestru sądowego,
 • lata 1945-1950 - Bank Ludowy działa według zasad i wzorów przedwojennych jako spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością okres ten charakteryzuje się względną samorządnością w działaniu,
 • lata 1950-1957 - polityczne dostosowanie działalności banków ludowych do socjalistycznej gospodarki planowej i przekształcenie Banku Ludowego na mocy dekretu Ministra Skarbu w tzw. Gminną Kasę Spółdzielczą z ograniczoną samodzielnością,
 • lata 1958-1975 - powrót do nazwy Bank Spółdzielczy w Obornikach, oraz dalszy dynamiczny rozwój Banku,
 • lata 1975-1989 - okres podporządkowania banków spółdzielczych Bankowi Gospodarki Żywnościowej - w tym czasie nastąpiło znaczne ograniczenie spółdzielczego charakteru Banku, a BGŻ spełniał funkcję Centrali organizacyjnej i finansowej dla banków spółdzielczych,
 • rok 1990 - na mocy ustawy ze stycznia 1990 roku o zmianach w organizacji działalności spółdzielczości BGŻ utracił funkcję centralnego związku spółdzielczego, a Bank Spółdzielczy uzyskał niezależność i swobodę działania,
 • listopad 1990 rok - utworzenie wspólnie z innymi bankami spółdzielczymi Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. , z którym Bank w 1995 roku podpisał umowę zrzeszenia,
 • 30.04.1997 roku - przyłączenie Banku Spółdzielczego w Ryczywole do Banku Spółdzielczego w Obornikach i utworzenie z dniem 1 maja 1997 roku Oddziału Banku Spółdzielczego w Ryczywole,
 • 6.06.1998 roku - uroczyste obchody 125-lecia powstania Banku Spółdzielczego w Obornikach,
 • 20.12.2003 roku - zakończenie rozbudowy budynku bankowego i uroczyste oddanie do użytku klientów dobudowanej części budynku od ulicy Ogrodowej połączone z obchodami jubileuszu 130-lecia Banku Spółdzielczego w Obornikach,
 • 20.04.2006r. - zgodnie z  Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Banku Spóldzileczego w Obornikach z dnia  20.04.2006r. nastąpiła zmiana nazwy Banku na Ludowy Bank Spółdzileczy w Obornikach,
 • 01.08.2006 r. otwarcie nowej placówki Banku - Filia Banku w Popówku,
 • 22.05.2007 r. Otwarcie punktu obsługi klienta w Objezierzu,
 • 11.06.2007r. Otwarcie kolejnej placówki Banku- Filia Banku w Rożnowie,
 • 21.06.2008r. Uroczyste obchody związane z  Jubileuszem 135-lecia Ludowego Banku Spółdzileczego w Obornikach,
 • w 2011 roku Bank Zrzeszający GBW S.A. w Poznaniu zmienia nazwę na SGB Bank S.A. w Poznaniu;
 • 20.07.2011 r. otwarcie kolejnej placówki Banku- Filia Banku w Chludowie,
 • 23.11.2015 r. utworzenie Systemu Ochrony SGB - IPS przez Banki Spółdzielcze Zrzeszenia SGB oraz SGB-Bank SA w celu wzajemnego gwarantowania płynności i wypłacalności w celu uniknięcia upadłości każdego z Uczestników systemu,
 • od 2019 roku Bank świadczy usługi mobilne, działając w ten sposób lokalnie, świadcząc usługi globalne,
 • od marca 2020 roku Bank zmienił miejsca obsługi klienta, świadcząc usługi w  Oddziale w Obornikach, Oddziale w Ryczywole oraz Oddziale Mobilnym,
 • od 2021 roku działa Kantor walutowy.

Kursy walut

Dane z dnia: 2024-06-15
1 CHF4.5690[kurs w dół]0.0000
1 EUR4.3581[kurs w dół]0.0000
1 GBP5.1857[kurs w dół]0.0000
1 USD4.0760[kurs w dół]0.0000

Banery

Sekcja kontaktowa

 • Logo

Ludowy Bank Spółdzielczy z siedzibą w Obornikach, przy ulicy Powstańców Wlkp. 5, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000081556, Regon nr 000505757, NIP 787-00-00-068. SWIFT/BIC: GBWCPLPP

Licencja: CC BY 3.0

projekt i wykonanie: extranet