Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach

Menu

Nagłówek

Nawigacja

Oszczędnościowe książeczki mieszkaniowe – zmiana przepisów

Od stycznia 2021 r. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w  spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Zmiany dotyczą obowiązku rejestracji książeczek i  uprawnień do premii gwarancyjnej.

Obowiązek rejestracji książeczki mieszkaniowej


Książeczkę mieszkaniową rejestruje, na wniosek jej właściciela, Bank prowadzący jej obsługę. Jeśli jesteś posiadaczem książeczki w Banku Spółdzielczym w Obornikach, to zapraszamy do naszej placówki w celu złożenia odpowiedniego wniosku. Aby dokonać rejestracji, prosimy o zabranie książeczki mieszkaniowej ze sobą.


Rejestracja będzie mieć wpływ na termin likwidacji książeczki mieszkaniowej.


W przypadku likwidacji:

  • do końca 2022 roku – zasady likwidacji nie zmienią się,
  • od 2023 roku – jeżeli właściciel nie zarejestruje książeczki do 31.12.2022 r., to uprawnienie do  złożenia wniosku o likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej uzyska dopiero w  dniu 1 stycznia roku następującego po roku rejestracji tej książeczki (np. zarejestrowaną książeczkę w  2023 r. będzie można zlikwidować od 1 stycznia 2024 r.). 

Ważne: jeżeli czynność uprawniająca do nabycia premii gwarancyjnej zostanie dokonana do  31.12.2022 r., ale sam wniosek zostanie złożony już w 2023 roku – wtedy książeczkę można zlikwidować w tym samym roku (z zachowaniem ustawowego terminu 90 dni).

Rozszerzenie katalogu czynności uprawniających do premii gwarancyjnej


Zgodnie z nowymi przepisami, o wypłatę premii gwarancyjnej możesz ubiegać się również w przypadku:

  • zapłaty części ceny lokalu mieszkalnego (nie niższej niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu) przez właścicieli książeczek, którzy zawarli umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności,
  • montażu lub modernizacji instalacji gazowej, elektrycznej oraz montażu, modernizacji lub wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym,
  • wydatków poniesionych w związku z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych na rzecz lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (co najmniej 6 tys. zł brutto),
  • ponoszenia przez okres min. 5 lat opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

Dodatkowo, rozszerzone zostały czynności dotychczasowe, które w nowym brzmieniu uprawniają do  premii gwarancyjnej także w przypadku:

  • nabycia, w drodze zakupu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub  domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej w częściach ułamkowych (w udziale nie niższym niż ¼),
  • nabycia, w drodze zakupu lub zamiany, własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na zasadach współwłasności w częściach ułamkowych (w udziale nie niższym niż ¼).

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.
 

Kursy walut

Dane z dnia: 2024-06-15
1 CHF4.5690[kurs w dół]0.0000
1 EUR4.3581[kurs w dół]0.0000
1 GBP5.1857[kurs w dół]0.0000
1 USD4.0760[kurs w dół]0.0000

Banery

Sekcja kontaktowa

  • Logo

Ludowy Bank Spółdzielczy z siedzibą w Obornikach, przy ulicy Powstańców Wlkp. 5, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000081556, Regon nr 000505757, NIP 787-00-00-068. SWIFT/BIC: GBWCPLPP

Licencja: CC BY 3.0

projekt i wykonanie: extranet