Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach

Menu

Nagłówek

Nawigacja

Kredyt hipoteczny z okresową stałą stopą procentową przez 5 lat

Dzień dobry,

y72jqR2B9VBnkgdYNyUPsG5KHmDdlDzAuil5gHVT8gDrpuQB1k3JA6ybkgdYNyUPsG5KHmDdlDzAuil5gHVT8gDrpuQB1k3JA6ybkgdYNyUPsG5JwP8Hxh51KXF0x8YAAAAASUVORK5CYII=

czy wiesz, że możesz od 30 grudnia 2022 r. zmienić oprocentowanie kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie ze zmiennej stopy procentowej na okresowo stałą stopę procentową

Będzie ona obowiązywała przez 5 lat. Przez 60 miesięcy od zawarcia aneksu nie zmieni się wysokość raty i oprocentowanie. Obowiązywał Cię będzie przez ten okres jeden stały harmonogram spłaty.

 

Skutki zmiany stopy procentowej

§  stałe oprocentowanie przez 5 lat – niezmienne raty kredytu lub pożyczki,

§  zabezpieczenie przed zmianami rynkowymi, które wpływają na wysokość wskaźnika referencyjnego.

 

Możesz skorzystać z oferty, jeśli:

§  posiadasz zdolność kredytową,

§  masz u nas kredyt lub pożyczkę zabezpieczone hipotecznie w PLN, na umowę z okresem obowiązywania dłuższym niż 5 lat,

78IKNRjAfMsZ8+ouPmFbmTibmhPEGXfTtzHQGcW8oGhijEpnvMLOYFLwQQvit8ymMXZ59wR3MWKaMUVJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlLqSw0a9H+bdXePEPn77gAAAABJRU5ErkJggg==

§  nie masz zaległości w ich spłacie,

§  wywiązujesz się z warunków określonych w umowie,

§  złożysz wniosek o zmianę sposobu oprocentowania,

§  zaakceptujesz pięcioletni okres obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej,

§  podpiszesz aneks do swojej umowy.

 

Nowa konstrukcja oprocentowania i ryzyko

qkUQBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQBKFPUlT0P6dJQuU3HazpAAAAAElFTkSuQmCC

Przez 5 lat od dnia zawarcia aneksu, kredyt lub pożyczka zabezpieczone hipotecznie będą oprocentowane według okresowo stałej stopy procentowej.

Za zawarcie aneksu nie pobieramy opłaty.

Na wysokość raty kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie nie będzie mieć wpływu zmienność wskaźnika referencyjnego, który jest częścią składową oprocentowania zgodnie z umową. Zmiany tego wskaźnika w okresie stosowania okresowo stałej stopy nie mają wpływu na wysokość raty kredytu lub pożyczki. Może jednak okazać się, że rata kredytu lub pożyczki przy zastosowaniu okresowo stałej stopy procentowej będzie wyższa, niż gdyby była wyliczana z zastosowaniem oprocentowania zmiennego, tj. uwzględniającego bieżącą wartość wskaźnika referencyjnego wskazaną w umowie kredytu lub pożyczki, powiększoną o marżę Banku określoną w umowie kredytu lub pożyczki.

Wskaźnik referencyjny stosowany w odniesieniu do kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie, oznacza dowolny indeks (np. WIBOR), stanowiący odniesienie do określenia kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu zawartej umowy (ustalenie oprocentowania).

 

Na podstawie wskaźników referencyjnych:

§  banki wyznaczają m.in oprocentowanie kredytów, pożyczek, lokat,

§  strony umów mogą określać swoje wzajemne zobowiązania i rozliczać transakcje.

 

Wskaźniki opracowują niezależni od nas administratorzy, którzy:

§  określają i zarządzają mechanizmami wyznaczania wskaźnika,

§  gromadzą, analizują i przetwarzają dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika,

§  owyznaczają wskaźnik (zgodnie z przyjętą przez siebie metodą i w oparciu o zebrane dane).

Wartość wskaźnika referencyjnego oblicza się na podstawie zewnętrznych danych, aby zmierzyć określony rynek bazowy. Wartość ta jest zmienna w zależności od sytuacji ekonomicznej.

 

Administratorzy muszą więc tak dobierać metodologię liczenia swoich wskaźników, aby:

§  pomiar rynku bazowego był jak najbardziej dokładny i rzetelny,

§  dane używane do pomiaru miały odpowiednio wysoką jakość.

 

Powrót do stopy zmiennej

+QAAAABJRU5ErkJggg==

W trakcie pięcioletniego okresu obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej nie możesz ponownie zawnioskować o zmianę stopy okresowo stałej na zmienną. Po pięcioletnim okresie obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej, oprocentowanie kredytu lub pożyczki automatycznie wraca do konstrukcji stopy zmiennej, obowiązującej przed zwarciem aneksu, tj. obliczanej w oparciu o wskaźnik referencyjny wskazany w umowie kredytu lub pożyczki, powiększony o marżę 

Banku określoną w umowie kredytu lub pożyczki. Przez okres trwania umowy kredytu
lub pożyczki tylko raz możesz zawnioskować o okresowo stałą stopę procentową.

 

Ryzyko po okresie stosowania okresowo stałej stopy

Z kredytem lub pożyczką zabezpieczoną hipotecznie z oprocentowaniem zmiennym związane jest ryzyko zmiany stopy 

AyV0i8V+v8H9AAAAAElFTkSuQmCC

procentowej, w tym zmiany wartości wskaźnika referencyjnego. Zmiana wysokości wskaźnika może 

skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu lub pożyczki. Zwiększa się wówczas całkowity koszt kredytu lub pożyczki. Istnieje ryzyko, że skumulowany wzrost lub spadek wartości wskaźnika referencyjnego, w okresie, gdy obowiązywała okresowo stała stopa procentowa (przez 5 lat), może prowadzić do wzrostu bądź spadku raty kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej.

 

Kontakt

Na wszystkie pytania odpowiedzą nasi doradcy, dostępni w oddziałach Banku. Wszystkie adresy i dane kontaktowe znajdziesz 

wOYy78kirqyigAAAABJRU5ErkJggg==

na  naszej stronie www.lbsoborniki.pl.

Życzymy zadowolenia z naszych usług.

 

 

 

Kursy walut

Dane z dnia: 2024-05-19
1 CHF4.3302[kurs w dół]0.0000
1 EUR4.2685[kurs w dół]0.0000
1 GBP4.9790[kurs w dół]0.0000
1 USD3.9363[kurs w dół]0.0000

Banery

Sekcja kontaktowa

  • Logo

Ludowy Bank Spółdzielczy z siedzibą w Obornikach, przy ulicy Powstańców Wlkp. 5, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000081556, Regon nr 000505757, NIP 787-00-00-068. SWIFT/BIC: GBWCPLPP

Licencja: CC BY 3.0

projekt i wykonanie: extranet